top of page

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА ПРОДАЖУ
Востаннє змінено: 29 листопада 2021 року

1. ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТИНА

Ці Умови користування та продажу (“Умови”, “Умови користування”, “Умови продажу”) врегульовують умови користування веб-сторінками, які розміщені за посиланням: https://www.pr-planer.com/, що адмініструються Продавцем або його афілійованими структурами (“Сайт”), а також договірні правовідносини, що виникають між Продавцем або його афілійованими структурами та відвідувачами таких веб-сторінок з приводу продажу товарів (“Товар/Товари”).

 

Політика поводження з даними & Cookies також врегульовує користування Сайтом та пояснює як Продавець або його афілійовані структури збирають, використовують та захищають дані, які отримуються від Користувачів в результаті використання Сайту. З Політикою поводження з даними & Cookies Користувачі можуть ознайомитись тут: https://www.pr-planer.com/privacy-policy.

 

Договір з Продавцем або його афілійованими структурами складається з Умов користування та продажу, а також Політики поводження з даними & Cookies (“Договір”). Використовуючи веб-сторінки, які розміщені за посиланням: https://www.pr-planer.com/, Користувачі підтверджують, що прочитали та зрозуміли Договір та погоджуються з його положеннями.

 

Афілійованими структурами в розумінні цих Умов вважаються не тільки юридичні особи/відокремлені підрозділи, прямо або опосередковано створені/засновані Продавцем, а також фізичні особи - підприємці, які спільно або узгоджено з Продавцем здійснюють господарську діяльність.

 

Якщо Користувач не погоджується (або не може погодитись) з положеннями Договору, тоді Користувач не вправі користуватись Сайтом. Ці Умови застосовуються до всіх відвідувачів веб-сторінок, які розміщені за посиланням: https://www.pr-planer.com/.

 

Продавець та його афілійовані структури дякують за розуміння та відповідальне ставлення!

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

З метою однозначного трактування, терміни, наведені нижче, використовуються в Договорі у такому значенні:

Акція – адресована Покупцям пропозиція про придбання Товару на певних умовах (в установленому асортименті, відповідно до визначеної вартості, умов доставки, протягом обмеженого періоду часу тощо), опубліковане на Сайті та/або в інших інформаційних джерелах;

Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Договору;

Запит – заявка, відправлена Продавцю Покупцем за допомогою Інтернет-магазину, що містить перелік одиниць Товарів, які Покупець хоче придбати, деталі адреси доставки, та одержувача, суму до сплати, інші відомості, що можуть вимагатись функціоналом. Після відправки Запиту Покупцем Запит проходить обробку Колл-центром і може бути відхилений з будь-яких причин, включаючи, але не обмежуючись, відсутність Товару в необхідному асортименті та/або кількості на складі Продавця в момент оформлення Покупцем Запиту;

Замовлення – оброблений і підтверджений Колл-центром Запит Покупця, який є договором купівлі-продажу Товару, укладеним Продавцем і Покупцем, що підлягає виконанню Сторонами. Для Запитів, передплачених Покупцем способом доступних на Сайті платіжних систем в порядку, викладеному у відповідному розділі цих Умов, Замовленням може вважатися і непідтверджений Продавцем Запит після закінчення 3 (трьох) календарних днів з дати здійснення Покупцем такої попередньої оплати Запиту на Сайті;

Інтернет-магазин – система компонентів, включаючи Сайт та/або Колл-центр та/або програмне забезпечення, що дозволяє здійснити оформлення Замовлення Покупцем і його передачу на виконання Продавцю згідно з цими Умовами;

Користувач – будь-який дієздатний відвідувач Сайту, що прийняв умови Договору та користується Сайтом, в тому числі Покупець;

Колл-центр – центр обробки викликів, що займається обробкою звернень та інформуванням за допомогою голосових каналів зв'язку в інтересах Продавця, який здійснює обробку вхідних викликів абонентів, в тому числі Покупців та/або потенційних Покупців, а також вихідні дзвінки, в тому числі, в зв'язку з реалізацією Товару дистанційним способом та/або Акціями та/або доставкою/поверненням Товару та/або консультуванням щодо Товару,  представленого на Сайті тощо;

Оператор Колл-центру – оператор колл-центру, що безпосередньо здійснює інформування абонентів, в тому числі Покупців та/або потенційних Покупців, обробку викликів, в тому числі в зв'язку з реалізацією Товару дистанційним способом та/або Акціями та/або доставкою/поверненням Товару та/або консультуванням щодо Товару,  представленого на Сайті тощо;

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Платіжна система – система платежів ТОВ “ПОРТМОНЕ”, що дозволяє Покупцям здійснювати оплату Замовлень в безготівковому порядку на Сайті Інтернет-магазину;

Покупець – фізична особа, що володіє необхідним обсягом дієздатності відповідно до чинного Застосовного законодавства для здійснення прав і виконання зобов'язань у зв'язку з придбанням Товару згідно з опублікованими на Сайті Умовами, що має намір оформити або оформляє Запит щодо Товару, представленого на Сайті;

Продавець – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРФЕКТНІ РІШЕННЯ» – сторона, що здійснює продаж Товару дистанційним способом за допомогою Сайту з використанням мережі Інтернет на умовах цих Умов;

Пункти видачі замовлень – стаціонарні місця видачі Покупцям замовлених ними Товарів (комерційних відправлень) при безпосередній участі представників Продавця або кур'єрської служби;

Товар/Товари – планери, асортимент яких представлений на Сайті;

Умови – ці умови користування та продажу Товару дистанційним способом (за допомогою мережі Інтернет) з використанням Сайту, що представляють собою публічну оферту, адресовану невизначеному колу осіб і які опубліковані на Сайті.

В Договорі можуть використовуватися поняття та терміни, не передбачені вище. В такому разі тлумачення поняття/терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення поняття/терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням поняття/терміну, що визначається (у наступній послідовній порядковості): Застосовним законодавством; на Сайті; загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Факт оформлення Покупцем Запиту за допомогою цього Сайту або шляхом звернення в Колл-центр є підтвердженням повної і беззастережної згоди Покупця з Договором з урахуванням всіх змін. Покупець зобов’язується самостійно відвідувати цей розділ Сайту з метою ознайомлення зі змінами, що періодично вносяться.

 

Виконавець публікує цей публічний Договір на Сайті.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України (ЦК України) Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична особа (Користувач) зобов'язується виконувати умови Договору.

 

Починаючи використовувати Сайт, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

4. ПРЕДМЕТ

Продавець приймає належним чином оформлене Покупцем Замовлення після підтвердження Покупцем Колл-центру його намірів прийняти оформлений згідно Запиту Товар. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар згідно підтвердженого Замовлення, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його відповідно до цих Умов та/або умов Акції.

В процесі опрацювання Запиту з Оператором Колл-центру істотні умови договору купівлі-продажу Товару можуть бути змінені Покупцем за погодженням з Оператором Колл-центру, (включаючи, але не обмежуючись: метод, спосіб, терміни доставки, перелік Товарів, загальна вартість Замовлення відповідно до узгоджених змін).

Покупець зобов'язується не використовувати Товар, придбаний на Сайті, для цілей перепродажу.

Покупець зобов'язується надати при оформленні Замовлення всі необхідні дані, що дозволяють точно і однозначно ідентифікувати Покупця і виконати всі зобов'язання Продавця перед Покупцем, в тому числі до моменту розрахунку Покупець зобов'язується надати Продавцю своє (або отримувача) прізвище, ім’я, по батькові, адресу доставки, актуальну та діючу адресу електронної пошти та номер мобільного телефону в цілях направлення Продавцем Покупцю (або отримувачу) касового чека в електронній формі на зазначену Покупцем адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Покупець несе відповідальність за повноту, точність, достовірність і актуальність наданих відомостей.

Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів в Інтернет-магазині.

Продавець самостійно визначає вартість представленого на Сайті Товару, а також умови його доставки з урахуванням зазначених Покупцем даних.

У випадку, якщо це прямо вказано на Сайті, продаж Товару здійснюється на умовах Акцій та виключно протягом періоду проведення відповідної Акції. При цьому можливість продажу того чи іншого Товару обмежена як його кількістю, так і періодом проведення відповідної Акції.

Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність даних для входу до Облікового запису і не розкривати/передавати його третім особам. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу до Облікового запису, якщо у нього є причини підозрювати, що його дані, які використовуються для входу до Облікового запису, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Для оформлення Замовлення Користувач, який відвідав Сайт, повинен здійснити наступні кроки:

 • оформити Запит на формування Замовлення за допомогою компонентів системи Інтернет-магазину (наприклад, за допомогою Сайту);

 • отримати від Продавця підтвердження Запиту на формування Замовлення.

 

Запит може бути сформований одним з наступних способів, що може бути обраний Покупцем: (і) Покупцем самостійно на Сайті, або (іі) Шляхом Соцільних мереж та месенджерів, або (ііі) Оператором Колл-центру на підставі інформації, наданої Покупцем, що звернувся в Колл-центр з Запитом.

 

Будь-який Запит, в тому числі сформований Оператором Колл-центру при зверненні Покупця в Колл-центр, вимагає додаткового підтвердження як з боку Продавця, так і з боку Покупця для формування Замовлення. Непідтверджені Продавцем та/або Покупцем (з будь-якої причини) Запити можуть бути анульовані Продавцем. У Продавця не виникає зобов'язання по виконанню непідтвердженого Запиту.

 

Цим Покупець погоджується з тим, що оформлення Покупцем Запиту на Сайті та/або за допомогою надання інформації Оператору Колл-центру є підтвердженням надання повної і беззастережної згоди Покупця з вмістом Запиту і волевиявленням Покупця на укладення договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем відповідно до положень, викладених в Умовах. При цьому тільки підтверджений Колл-центром Запит може вважатися Замовленням, обов'язковим для виконання Сторонами.

 

Продавець вправі обмежувати максимальну суму одного Замовлення на свій власний розсуд.

 

Продавець має право зв’язуватись з Покупцем за контактним номером телефону, вказаним Покупцем при оформленні Запиту, для його фінального підтвердження.

 

За умови відсутності будь-якої одиниці Товару після того як Запит/Замовлення було оформлено Покупцем, Оператор Колл-центру зв'яжеться з Покупцем за вказаними Покупцем контактним номером телефону та/або адресою електронної пошти і погодить зміну Запиту/Замовлення або його скасування. При неможливості зв'язатися з Покупцем протягом 2 (двох) календарних днів, Запит/Замовлення буде автоматично анульовано Оператором Колл-центру, про що Покупець отримає відповідне повідомлення на вказану адресу електронної пошту.

 

Після того як Запит зареєстрований, на вказану Покупцем при реєстрації адресу електронної пошти відправляється повідомлення з докладною інформацією про Запит. Зазначене повідомлення електронної пошти є підтвердженням того, що Запит Покупця відправлений в Колл-центр для підтвердження. Електронне повідомлення міститиме також рахунок із загальною сумою Замовлення і інформацією про доставку.

 

Покупець має право скасувати або змінити оформлений Запит/Замовлення, зв'язавшись з Продавцем за будь-яким з контактів, що перелічені у пункті 25 цих Умов.

 

Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві в оформленні Запиту/його підтвердженні, а також в реєстрації на Сайті без пояснення причин.

 

У разі якщо Покупець більше 2 (двох) разів не оплачує доставлені йому належним чином Замовлення без недоліків, оформлені з умовою оплати готівковими коштами при отриманні Замовлення, то наступні Замовлення можуть бути оформлені тільки за умови повної попередньої оплати.

6. УМОВИ ОПЛАТИ

Умови оплати – оплата Замовлення здійснюється в національній валюті Україні – “гривні”:

 • у формі 100% вартості оформленого і підтвердженого Замовлення банківською картою Покупця за допомогою Платіжної системи, розміщеної на Сайті; або

 • готівковими коштами представнику кур'єрської служби або банківською картою за допомогою платіжного терміналу, наданого представником кур'єрської служби, шляхом оплати 100% вартості Замовлення при його отриманні; або

 • у формі 100% вартості оформленого і підтвердженого Замовлення шляхом перерахування грошових коштів за відповідними банківськими реквізитами, наданими Продавцем;

 • у формі 100% вартості оформленого і підтвердженого Замовлення шляхом перерахування грошових коштів за відповідними банківськими реквізитами, наданими Продавцем, з використанням сервісу Приват24.

 

Всі можливі комісії банків-посередників, в тому числі пов'язані з конвертацією валют, сплачуються Покупцем за його рахунок.

 

Всі можливі мита, податки і збори сплачуються Покупцем за його рахунок.

 

Оплата Замовлення повинна бути здійснена Покупцем на користь Продавця тільки зазначеними в цьому Договорі способами. На Сайті вказана вартість Товару без урахування вартості доставки.

 

Продавець не несе відповідальності за неможливість видачі/направлення Покупцеві касового чека в момент розрахунку внаслідок ненадання останнім всієї необхідної інформації для такої видачі/направлення касового чека та/або іншого недотримання Покупцем цих Умов та/або з інших незалежних від Продавця обставин.

 

Продавець залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення, оплачене банківською картою, зокрема в разі ненадання Покупцем документів, що дозволяють здійснити його ідентифікацію, в тому числі при наявності сумнівів в їх достовірності. Вартість Замовлення повертається на карту, за допомогою якої була здійснена оплата Замовлення.

 

У випадку доставки Покупцю Замовлення в межах України його оплата Покупцем може бути здійснена шляхом передачі готівкових коштів в розмірі повної вартості оформленого Покупцем Замовлення представнику кур'єрської/поштової служби або банківською картою за допомогою платіжного терміналу, наданого представником кур'єрської служби/поштової служби, в залежності від обраного способу доставки Товару і функціональних можливостей відповідного Пункту видачі замовлень/сервісної служби доставки в розмірі повної вартості оформленого Покупцем Замовлення.

 

У випадку оплати Покупцем Замовлення готівковими коштами на підтвердження такої оплати представником кур'єрської служби/представником Пункту видачі замовлення, який прийняв грошові кошти у Покупця, Покупцю видається касовий чек.

 

У випадку отримання Покупцем Замовлення за допомогою послуги «Накладений платіж», що надається кур’єрською/поштовою службою, Покупцю, що оплатив Замовлення  таким способом, представником кур’єрської/поштової служби видається квитанція про приймання переказу грошових коштів на користь Продавця.

 

Представник кур'єрської/поштової служби вправі відмовити Покупцю в передачі Товару в разі відмови Покупця здійснити повну оплату вартості Товару та його доставки відповідно до Замовлення. У зазначеному випадку Продавець не несе перед Покупцем жодної відповідальності у зв'язку з подібною відмовою.

 

При оплаті Замовлення на запит представника служби доставки/представника Пункту видачі замовлення Покупець зобов'язаний пред’явити документ, що посвідчує особу, а також інші документи, що можуть вимагатись відповідно до вимог чинного Застосовного законодавства.

7. ДОСТАВКА

Доставка здійснюється в межах території України способами, зазначеними на Сайті у відповідному розділі.

 

Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:

 • щодо Замовлень з оплатою готівкою – в момент прийняття Товару Покупцем від Продавця/представника кур'єрської служби/представника поштового відділення, що може підтверджуватися підписом Покупця на документах, що підтверджують доставку, за умови повної оплати Покупцем Товару і підписання товаросупровідних документів;

 • щодо Замовлень з оплатою в безготівковому порядку у вигляді 100% оплати банківською картою Покупця за допомогою Платіжної системи, розміщеної на Сайті, або з оплатою шляхом перерахування грошових коштів на банківські реквізити, надані Продавцем – в момент передачі Товару представнику кур'єрської/поштової служби для його доставки Покупцю.

 

Продавець, виконуючи Замовлення Покупця, зобов'язується дотримуватися строків доставки, що можуть бути зазначені на Сайті у відповідному розділі. Продавець не несе відповідальності за можливі затримки при здійсненні доставки, зважаючи на непередбачувані обставини, що сталися не з вини Продавця. У разі зміни строку доставки Товару, Продавець зобов'язується вжити всіх можливих зусиль з метою забезпечення своєчасного інформування Покупця про зміну умов доставки Товару з метою отримання згоди Покупця на нові умови виконання Замовлення. Про всі зміни Продавець інформує Покупця за допомогою засобів телефонного зв'язку та/або електронної пошти та/або SMS-інформування. Передача Товару кур'єрській службі/службі доставки для організації доставки Товару Покупцю здійснюється в строки від 1 (одного) до 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження Покупцем Оператору Колл-центру його готовності прийняти Замовлення.

 

Продавець забезпечує доставку Замовлення за допомогою кур'єрських служб доставки, служб логістичного обслуговування і поштових служб (які за текстом Умов, як разом, так і окремо, іменуються як “Служба доставки”). Перелік Служб доставки, що залучаються Продавцем, зазначений у відповідному розділі Сайту.

 

При передачі Товару представник Продавця/Покупцю представник Служби доставки/представник Пункту видачі замовлення має право вимагати документ, що засвідчує особу Покупця, з метою запобігання шахрайству, а Покупець зобов'язується надати запитуваний документ.

 

Представник Продавця/Представник Служби доставки/представник Пункту видачі замовлення має право зафіксувати і зберігати персональні дані Покупця, а саме прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер документа, що посвідчує особу, дати видачі такого документа і найменування органу, що видав документ, а також запросити письмову згоду Покупця/отримувача на обробку його персональних даних. У разі відмови Покупця/отримувача в наданні представнику Служби доставки подібної письмової згоди, Замовлення Покупця може бути не виконане без можливості пред'явлення будь-яких вимог до Продавця.

 

Вартість доставки Товару визначається в залежності від місцезнаходження отримувача.

 

Вартість доставки Товару сплачується Продавцем (окрім випадків, якщо передбачено інше умовами на сайті Інтернет-магазину та супутніми офіційними інтернет-ресурсами Продавця).

 

Вибір служби доставки здійснюється автоматично, в залежності від місця призначення, в момент оформлення Запиту на Сайті.

8. ТОВАР

Всі пропозиції, опубліковані на Сайті, дійсні виключно для придбання Товару дистанційним способом за допомогою Інтернет-магазину і не поширюються на будь-які інші канали продажу Товару, в тому числі інші Інтернет-магазини та/або точки роздрібної/оптової торгівлі.

 

Всі пропозиції дійсні тільки при наявності Товару на складі Продавця і протягом строку наявності Товару на складі Продавця.

 

Товар, пропозиції про придбання якого розміщені в Інтернет-магазині, підлягають обміну або поверненню в порядку, передбаченому чинним Застосовним законодавством.

 

Перш ніж оформити Замовлення Покупець має можливість ознайомитися з основними характеристиками будь-якого обраного ним Товару на Сайті та/або здійснивши дзвінок в Колл-центр.

 

Вартість Товару на Сайті вказана в національній валюті Україні – “гривні” з урахуванням податків і зборів та може бути змінена в будь-який момент, при цьому Товар поставляється за цінами, дійсними на момент оформлення Замовлення.

 

Вартість Товару на Сайті не включає вартість його доставки. Інформація про вартість доставки (крім інформації, з якою Покупець може ознайомитися самостійно та що розміщена у відповідному розділі Сайту) надається Покупцю при підтвердженні Запиту і оформленні Замовлення.

 

Місцем реалізації Товару є територія України.

 

Обов'язок Продавця по передачі Товару Покупцю вважається виконаним в момент передачі Товару на території України кур'єрській/поштовій службі для його доставки Покупцю.

 

Весь Товар, пропозиції про придбання якого розміщені на Сайті, має необхідні сертифікати для продажу відповідно до чинного Застосовного законодавства.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ

Повернення Товару та грошових коштів здійснюється з урахуванням положень чинного Застосовного законодавства.

PR Планер можна повернути впродовж 14-ти днів з моменту покупки.
Умови повернення: номер вашого замовлення, відсутність слідів користування, товарний вигляд, наявність упаковки. Не підлягають обміну та поверненню товари належної якості, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172.
У випадку виявлення слідів користування, ми залишаємо за собою право відмовити в поверненні.
Доставка для повернення оплачується покупцем. Повернення коштів відбувається впродовж 1-3 робочих днів після отримання нами повернутого товару. Якщо доставка не оплачена, ми вираховуємо її вартість з суми, яку повернемо клієнту.

10. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

У разі порушення цих Умов і Політики поводження з даними & Cookies Покупець та/або Користувач Сайту зобов’язується повністю відшкодувати Продавцю завдані збитки. Покупець також погоджується і гарантує, що Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю всі збитки, завдані в результаті Забороненого використання Покупцем та/або Користувачем Сайту.

Продавець не несе відповідальності за неможливість виконання Замовлення Покупця, в тому числі за можливі затримки в доставці або неможливість доставки Замовлення за межі території України, а також за можливі затримки при здійсненні взаємних розрахунків або неможливість здійснення взаємних розрахунків, зокрема, якщо зазначені обставини викликані діями органів державної влади як країни резидентства Продавця, так і країни резидентства Покупця. Зазначені обставини (як і деякі інші обставини, включаючи, але не обмежуючись: пожежа, повінь, землетрус тощо) є обставинами непереборної сили.

11. КОНТЕНТ

Контент, що розміщений на Сайті є власністю Продавця або його афілійованих структур або ж використовується Продавцем або його афілійованими структурами з дозволу інших осіб. Ви не маєте права розповсюджувати, змінювати, передавати іншим особам, дублювати або використовувати Контент у комерційних цілях або для особистої вигоди, без спеціального попереднього дозволу від Продавця.

12. ЗАБОРОНЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Користувач вправі використовувати Сайт виключно в рамках закону, з законною метою та у відповідності до Умов. Користувач погоджується НЕ використовувати Сайт:

 • з метою експлуатації, заподіяння шкоди або спроби заподіяти шкоду неповнолітнім будь-яким чином та у будь-який спосіб;

 • з маркетинговою метою, в тому числі для «спаму», «ланцюжкового розсилання» або для інших схожих цілей;

 • у будь-який спосіб, який порушує права інших осіб або є незаконним, шахрайським або шкідливим, або ж у зв’язку з будь-якою незаконною, шахрайською або шкідливою метою чи діяльністю;

 • для обмеження використання Сайту або ж з метою та/або у спосіб, що може завдати шкоди Продавцю або користувачам Сайту.

Додатково, Користувач погоджується НЕ:

 • використовувати Сайт будь-яким способом, який може перевантажити, завдати шкоди або припинити функціонування Сайту;

 • використовувати роботів, «павуків» або інших автоматизованих пристроїв, процесів або засобів доступу до Сайту з будь-якою метою, включаючи моніторинг або копіювання будь-якого Контенту;

 • використовувати будь-які прилади або програмне забезпечення, що перешкоджає належному функціонуванню Сайту;

використовувати будь-які віруси, трояни, черв’яки, логічні бомби, чи інші технологічно шкідливі засоби.

13. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Сайт призначений лише для доступу та використання особами, яким виповнилось чотирнадцять років. Використовуючи Сайт Користувач заявляє та гарантує, що Користувачу виповнилось чотирнадцять років, а також що у Користувача є належний обсяг цивільної правоздатності та дієздатності для укладення Договору. Якщо Користувачу не виповнилось чотирнадцять років – Користувачу заборонено користуватись Сайтом.

14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Сайт та його оригінальний Контент, інструменти та функціональні засоби є об’єктами інтелектуальної власності Продавця та його ліцензіатів та охороняються законодавством, як України, так і нормами міжнародного права. Торговельні марки та інші об’єкти інтелектуальної власності не можуть використовуватися Користувачем без попередньої письмової  згоди правовласників.

15. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

З метою виконання своїх зобов'язань згідно з цими Умовами Продавець здійснює обробку персональних даних Користувачів. Порядок отримання, обробки та використання персональних даних Користувачів викладено в Умовах, а також Політиці поводження з даними & Cookies. Приймаючи ці Умови, Користувач погоджується з умовами обробки персональних даних та Політикою поводження з даними & Cookies та дає Продавцю право на отримання, обробку та використання, в тому числі надання третім особам, його персональних даних, в тому числі з метою виконання зобов'язань перед Покупцем згідно цих Умов.

 

Продавець має право здійснювати обробку і використовувати персональні дані Користувачів з метою оформлення і виконання Замовлень, в аналітичних цілях, для здійснення рекламної та/або інформаційної розсилки, в тому числі на адреси електронної пошти та/або номери мобільних телефонів Покупців. Продавець має право доручати обробку персональних даних Користувачів третім особам і передавати третім особам персональні дані Користувачів для обробки в зазначених цілях, в тому числі службі(-ам) кур'єрської та/або поштової доставки, логістичним операторам, іншим сервісним службам і розповсюджувачам реклами, на що Покупець висловлює свою згоду в разі оформлення Запиту.

 

Продавець, а також треті особи, що залучені Продавцем та отримали доступ до персональних даних Користувача, вживають належних адміністративних, технічних та фізичних заходів безпеки, призначених для захисту персональних даних від випадкового, незаконного або несанкціонованого знищення, втрати, зміни, доступу до, розкриття або використання, а також здійснюють обробку та зберігання персональних даних з дотриманням всіх норм і вимог чинного Застосовного законодавства не довше, ніж цього вимагає мета обробки персональних даних.

 

Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного повідомлення на будь-який з контактів Продавця, що перелічені у пункті 25 цих Умов. Всі права, надані Користувачем відповідно до цих Умов, а також зобов'язання Продавця по обробці Запитів та/або виконання Замовлень, автоматично втрачають свою силу з дати отримання зазначеного повідомлення.

16. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Користувачі вправі повідомляти Продавцю на будь-який з контактів, що перелічені у пункті 25 цих Умов, відомості, які стосуються помилок, порад, зауважень, ідей, проблем, скарг, та будь-які інші відомості, що стосуються Сайту (“Зворотній зв’язок”). Користувач погоджується та гарантує, що, використовуючи Зворотній зв’язок, Користувач: (i) жодним чином не порушуватиме прав Продавця на об’єкти інтелектуальної власності; (ii) жодним чином не розголошуватиме конфіденційну інформацію та персональні дані будь-яких осіб; та (iii) не зловживатиме своїми правами.

17. ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ ОСІБ

Сайт може включати посилання на веб-сайти третіх осіб, які Продавець або його афілійовані структури не контролює.

 

Продавець або його афілійовані структури не контролює і не несе відповідальності за контент, поводження з даними чи практики веб-сайтів третіх осіб. Продавець або його афілійовані структури не гарантує будь-які пропозиції від будь-яких третіх осіб чи їхніх веб-сайтів.

 

КОРИСТУВАЧ ВИЗНАЄ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО ПРОДАВЕЦЬ АБО ЙОГО АФІЛІЙОВАНІ СТРУКТУРИ НЕ НЕСУТЬ ПРЯМОЇ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ ЗУМОВЛЕНУ ВИКОРИСТАННЯМ КОНТЕНТУ ТА ВЕБ-САЙТІВ ТРЕТІХ ОСІБ.

 

ПРОДАВЕЦЬ АБО ЙОГО АФІЛІЙОВАНІ СТРУКТУРИ РЕКОМЕНДУЮТЬ КОРИСТУВАЧАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОЛІТИКАМИ ТА УМОВАМИ ВЕБ-САЙТІВ ТРЕТІХ ОСІБ, ЩО КОРИСТУВАЧІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ.

18. ГАРАНТІЇ

Використання Сайту надається Продавцем або його афілійованими структурами «як є» та «як доступний». Користувач погоджується, що Сайт та Контент, який Користувач отримує, Користувач використовує на власний розсуд та ризик.

 

Ані Продавець, ані будь-яка особа, яка асоціюється з Продавцем, не гарантує повну безпеку, надійність, якість, точність, безперервність та доступність Сайту, а також не несе відповідальність за відповідність Сайту очікуванням Користувача.

19. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПРОДАВЕЦЬ АБО ЙОГО АФІЛІЙОВАНІ СТРУКТУРИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ВТРАЧЕНИЙ ДОХІД, УПУЩЕНУ ВИГОДУ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ АБО СТОСУЮТЬСЯ САЙТУ. ПРОДАВЕЦЬ АБО ЙОГО АФІЛІЙОВАНІ СТРУКТУРИ ТАКОЖ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВІДПОВІДНІСТЬ САЙТУ ОЧІКУВАННЯМ ЧИ УЯВЛЕННЯМ КОРИСТУВАЧІВ.

 

Продавець або його афілійовані структури не несуть відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Продавця або його афілійованих структур та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

 

Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

 

Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

 

Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Продавцем або його афілійованими структурами агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

20. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ

Продавець або його афілійовані структури вправі припинити або обмежити доступ Користувача до Сайту, здебільшого у зв’язку з порушенням Договору.

У випадку виявлення будь-якого порушення цього Договору або положень чинного Застосовного права Продавець або його афілійовані структури докладуть максимум зусиль, що повідомити Користувача з вимогою негайного усунення будь-якого такого порушення. У випадку неусунення порушення на вимогу Продавця або його афілійованих структур в розумні строки, Продавець або його афілійовані структури залишають за собою право негайно припинити або обмежити доступ Користувача до Сайту (заблокувати Обліковий запис), в тому числі, без можливості відновлення такого доступу (відновлення Облікового запису).

Водночас, Продавець або його афілійовані структури також залишають за собою право припинити або обмежити доступ Користувача до Сайту в будь-який момент без повідомленням причини припинення або обмеження доступу до Сайту.

21. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Ці Умови застосовуються і тлумачаться згідно чинного законодавства України без урахування положень колізійного права.

 

Якщо будь-яке з положень Умов буде визнано недійсним, інші положення Умов залишатимуться чинними.

22. ЗМІНИ НА САЙТІ

Продавець або його афілійовані структури залишають за собою право у будь-який момент змінити чи видалити Сайт, або будь-який Контент на Сайті. Продавець або його афілійовані структури не несуть відповідальності, якщо з будь-яких причин Сайт або будь-яка його частина недоступна впродовж будь-якого строку. Продавець або його афілійовані структури вправі періодично обмежувати доступ до будь-яких частин Сайту або всього Сайту на власний розсуд з будь-яких причин.

Продавець або його афілійовані структури намагатимуться інформувати Користувачів про будь-які зміни на Сайті, а також намагатимуться завчасно інформувати Користувачів про час проведення технічних/регламентних робіт, в період яких функціонал Сайту може бути обмежений та/або недоступний.

23. СТРОК ДІЇ УМОВ ТА ЇХ ЗМІНА

Договір набирає чинності з моменту початку використання Користувачем Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

 

Продавець або його афілійовані структури вправі змінити Умови в будь-який момент, розмістивши змінені Умови на відповідній веб-сторінці Сайту. Продавець або його афілійовані структури намагатимуться повідомляти Користувачів про те, що Умови змінені, запропонувати Користувачам ознайомитись зі зміненими Умовами, а також запропонувати прийняти і погодитись з такими зміненими Умовами.

У випадку відмови прийняти і погодитись з такими зміненими Умовами, Ви не вправі користуватись Сайтом.

В будь-якому випадку, зміни в Умовах (нові Умови) набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

24. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО КОРИСТУВАЧ ПРОЧИТАВ ТА ЗГОДЕН З ЦИМИ УМОВАМИ.

25. КОНТАКТИ

Користувачі можуть направляти відгуки, коментарі:

На адресу електронної пошти (e-mail): first.pr.planer@gmail.com

За номером телефону: +38 (066) 988 70 22

За поштовою адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 3; м. Київ, вул. Пушкінська, 25

bottom of page